Start Hvad er OF Frølunde Lokal Lokalbladet Petanque klubben Byggetilladelser Annoncører Aktivitetshuset Til Salg
Agerskov Webdesign
Frølunde Fed
Generalforsamling i Petanque-klubben 6. april 2019   Indkaldelse til Generalforsamlingen TRYK HER! Referat fra Generalforsamling 6. april 2019 Palle blev valgt som ordstyrer, der var 24 stemmeberettige heraf 4 med fuldmagt Først sendte vi nogle tanker til Jytte, som vi mistede i 2018. Æret være hendes minde   Det har været et godt år. Vi er pt. 42 medlemmer.   Kaj har lavet rullegardiner til bagsiden i stedet for at lukke hele bagsiden og det fungerer super godt. Evt. kan der laves nogle til forsiden   5/5 var der arbejdsdag tak til dem der deltog   14/11 blev alle buskene fjernet - OF sponserede en ny bøgehæk, som erstatning for buskene   Vi har afholdt Herbert-cup, som Jørn vandt. Der er også afholdt Vikinge-turnering, som Hans Erik vandt   Mandags-turneringen blev aflyst, da der kun mødte nogle enkelte op. Tak til Palle for at styre ølkassen   Julefrokosten gik også godt - tak til Benedikte, Bente, og Gitte for dejlig mad.   Regnskabet for 2018: Indtægter: 11.921,50 kr. - Udgifter: 10.042,50 kr. - Balance: 1.879 kr. Regnskabet blev godkendt.   Indkomne forslag: Forslag 1.  fra Mogens:  ændring af spilletid om lørdagen flyttes fra kl. 13.00 til kl. 10.00 Forslaget gik igennem med et flertal så spilletiden bliver flyttet fra 1. maj til kl. 10.00  Forslag 2. fra Bente: Der afholdes kun 1. Vikinge turnering, så alle er med på lige fod. Forslaget blev vedtaget med flertal. Forslag 3. Fra Hans-Erik: Han ville have beløbet hævet fra 500,- 1.000, - kr. til 2 Vikinge turneringer, Forslaget blev forkastet.  Kaj forespurgte om der var nogle andre turneringer, vi kunne tænke os. Der blev foreslået Hekse-turnering i løbet af sommeren Arbejdsdag torsdag 25. april kl. 10.00, der serveres varme sild og hakkebøffer efter arbejdet for de arbejdende!   Fastsættelse af kontingent. Det bliver uforandret 100 kr. pr. næse. Vi skal afholde 30-års jubilæum 15. juni   Valg til bestyrelsen: Alle blev genvalgt   Eventuelt:  Pia, Hans-Erik, Gurli, Benny og Ole er fritaget for E-post   Ref. Ulla Bang