7. Nyhedsbrev (maj 2022) fra SK Forsyning vedr. kloakeringsprojektet for Frølunde Fed

Klik på billedet nedenfor for at se Nyhedsbrev 7.

Se også Nyhedsbrev 6, der her lægges ud samtidig med Nyhedsbrev 7.

Se tidligere nyhedsbreve fra SK Forsyning vedr. kloakeringsprojektet for Frølunde Fed:

 409 set i alt,  3 set i dag