Festudvalget efterlyser hjælpere til sommerfest.

Hjælpen kan være:

Torsdag: Opsætning af borde og stole til Bankospil torsdag

Fredag: Borddækning til festen lørdag aften
Lørdag: Klargøring af morgenbord

Søndag: Oprydning efter festen.

Så har du et par timer, 1 dag eller 2, så vil vi meget gerne høre fra dig

Så giv endelig besked til Bente tlf. 50580019 Heidi tlf. 224380378 eller Else tlf. 23929243

Eller mail til heidi.of.frolunde@gmail eller of.frolunde@gmail.com

Hilsen Festudvalget