Start Hvad er OF Frølunde Lokal Lokalbladet Petanque klubben Byggetilladelser Annoncører Aktivitetshuset Til Salg
Agerskov Webdesign
Frølunde Fed

Det Grønne udvalgs egen side

Rent spildevand  For at vi stadigvæk kan opnå rene vandprøver fra vores søer og grøfte er det vigtigt at vi alle overholder de regler der er for hvad vi må hælde i vores afløb. Vi har en del nedsivningsanlæg og filteranlæg som renser spildevandet ”på stedet”. Hovedparten har kugletank som tømmes efter behov af slamsugeren. Det køres til det kommunale rensningsanlæg og her renses det. Fælles for alt renset spildevand hvad enten det foregår lokalt eller på rensningsanlægget er at det ender til sidst samme sted - altså ude i Storebælt.  Man må ikke hælde kemikalier i afløbet f.eks. benzin, olie, terpentin, stærke afkalkningsmidler, klorholdige midler, sprøjtemidler og lignende. Og det er vigtigt at man er opmærksom på hvad rengøringsmidler og vaskepulver inde- holder. Brug miljømærket (f.eks. svanemærket) midler, så er man sikker. Spil- devand renses af mikroorganismer, som ikke tåler kemikalier.  Grønt Udvalg vil - når det er muligt arrangere foredrag om emnet. Vi påtænker også et foredrag om kompostering. Kompostering er også en del af den sam- lede affaldshåndtering og kompost er yderst gavnligt for kredsløbet i vores haver.  En forholds ny dansk produceret rengøringsserie kan du læse mere om på deres hjemmeside www.ecnordic.com  - den forhandles i bl.a. Brugsen og  Bilka.   Grønt Udvalg
Her er der LINKS til diverse hjemmesider: Link til Rengøringsserie fra ecnnordic: www.ecnordic.com Lås om skovflåter og forholdsreglerne du bør tage: TRYK Her!
Drop gift og hold igen med gødning For at få en levende naturhave, så er det afgørende, at du ikke bruger sprøjtgift og holder igen med gødning. For selvom sprøjtegift er beregnet til at udrydde såkaldte skadedyr, ukrudt eller mos, så påvirker giften hele økosystemet, som insekterne og ukrudtet er en del af. Hvis du gør din have giftfri, så gavner det hele økosystemet og i særdeleshed sårbare insekter som bier og sommerfugle. Og du sparer vores grundvand for rester af sprøjtegift. Mange bier og sommerfugle foretrækker planter, der trives bedst på næringsfattig jord. Når vegetationen bliver for tæt, selv efter en lille mængde gødning, vil mange sommerfuglearter forsvinde. Så vil du have en vildere have, så begræns gødningen. Og brug den kun til dine grøntsager eller afgrøder. Giftfri have? Hvis du vil vide mere om, hvordan du bliver giftfri i din have og hvilke fordele det har, så kig forbi www.giftfri Have.dk Lige nu har 15.268 haveejere erklæret sig giftfrie landet over. Med projektet Giftfri Have vil Danmarks Naturfredningsforening inspirere danskere til at holde deres have fri fra sprøjtegift og gødning. Med en giftfri have passer du på grundvandet, dyrene i din have og sikre sundheden for mennesker omkring dig.
Drop giften i din have læs mere om  dette på:  https://www.giftfri-have.dk