Start Hvad er OF Frølunde Lokal Lokalbladet Petanque klubben Byggetilladelser Annoncører Aktivitetshuset Til Salg
Agerskov Webdesign
Frølunde Fed

Ordensregler aktivitetshus OF Frølunde

Total rygeforbud i huset Borde og stole må ikke fjernes fra huset. Andet inventar må ikke fjernes fra huset Der må ikke spilles musik for åbne vinduer og døre efter kl. 22 Der må spilles musik indendørs til kl. 24. Huset og de omliggende arealer skal være forladt inden kl. 01. Møbler skal efterlades som de stod ved modtagelsen Beskadiges eller bortkommer der noget hæfter lejeren. Rengøring af huset foregår som beskrevet på skrivelse udleveret ved bestilling af hus. Huset efterlades på aftalte tidspunkt ifølge kontrakt. Lejen er betinget af, at medlemmer i området ikke generes. Parkering skal foregå på anviste parkeringsplads. Der skal sendes sms, når huset forlades til Palle: 20441457  Anne: 51811966 Der oplyses ved modtagelse af nøglen, hvem der har vagten. Ved aflevering skal nøglen lægges i postkassen ved tilstødende bygning. Huset skal forlades på aftalte tidspunkt, med hensyn til alarm, som vil blive tilsluttet staks efter aftalte tid.