Start Hvad er OF Frølunde Lokal Lokalbladet Petanque klubben Byggetilladelser Annoncører Aktivitetshuset Til Salg
Agerskov Webdesign
Slagelse kommune har tilsendt os denne hvidbog angående Tudeå dal projektet tryk på nedenstående link så kan i læse det store værk. Det er en hvidbog for anden høringsrunde ifbm. Tude Ådal. Hvidbogen vil blive lagt på kommunens hjemmeside en af de kommende dage.   Hvidbogen lægger naturligt op til nogle ting, som vi i fællesskab kan kigge nærmere på.   Høringssvarene falder primært i to kategorier:   Rekreative forslag og idéer  Der er i høringssvarene især fokus på stier og tilgængelighed i området helt op til Trelleborg. Vi samler alle disse tilkendegivelser og tager dem med i overvejelserne ifbm. detailprojekteringen. Samtidig synes jeg, at vi i fællesskab skal kigge på de indkomne svar og tage en snak om det på næste møde.   Projektets indvirkning på ørredsmolt i Tude Å Smolt er den del af ørredynglen, der vandrer til havet og bliver havørred.   Projektledelsen vil i den forbindelse kigge på yderligere tiltag, der kan minimere et eventuelt smolttab. Slagelse Kommune har i samarbejde med Fiskeøkologisk Laboratorium (FØL) igangsat en undersøgelse af den forskning, der findes på området. Samtidig analyseres effekterne af projektet ift. ål og flodlampet (begge truede arter).
Frølunde Fed

Tudeå dal projektet:

Projektets mål Projektets mål er at bevare og udvikle natur- og kulturværdierne i ådalen på en sådan måde at der skabes et autentisk og sammenhængende landskab, der understøtter vikingeborgens placering i ådalen og dermed vandvejen mellem Storebælt og Trelleborg. Projekt området dækker omkring 450 ha og strækker sig fra Næsby Strand i vest til Trelleborg i øst og indeholder blandt andet Store og Lille Vejlen. Projektet støttes blandt andet gennem eksterne midler fra statens Grøn Vækst pakke.