Måned: juni 2021

Gode råd til have og hus, Opslagstavlen
BESKÆRING AF BEPLANTNING MOD VEJ

I forbindelse med uddeling af lokalbladet for juli 2021 vil vi tjekke om der er nogle, der ikke overholder de afstandskrav som vist på skitsen. De vil få en henstilling om at bringe forholdet i orden inden 14 dage.

Du skal beskære eller klippe din beplantning og hæk, så den holdes indenfor parcellen.

Træer og buske må gerne rage ind på vejarealet, blot grenene er så højt oppe, at alle kan passere uden gener.

Træer og buske skal være beskåret, så der altid er en frihøjde over rabatten på 2.80 meter og en frihøjde over kørebanen på 5 meter.

Husk at grene hænger længere ned i fugtigt vejr.

Se vejledning fra Slagelse Kommune under “Grundejerens pligter”: Beskæring af beplantning

Se også linket til BOLIUS: Beskæring af træer og buske

 121 set i alt

Gode råd til have og hus, Opslagstavlen
BOLIUS: Nu griber kommunerne ind
En gåtur i sommervarmen kan blive spoleret af uklippede hække, der tvinger de gående til at gå ud på kørebanen. Ligeledes kan de forvoksede grene være til fare for trafiksikkerheden. Foto: Kim Gregersen

Hække hænger ud over fortovet:

Hækken ud til vejen skal klippes, inden den hænger ud over fortovet. Ellers er det til gene for alle forbipasserende og kan være farligt for trafiksikkerheden. Det får flere kommuner til at tage affære. De klipper hækken og sender regningen til grundejeren.

Se artikel fra Bolius

 159 set i alt

Opslagstavlen
Vil du løbe for en andens liv….??

Bliv hjerteløber

Vi gør opmærksom på at der forefindes en hjertestarter på væggen mellem de 2 toiletter ved Aktivitetshuset.


For hvert minut der går, fra en person falder om med hjertestop, til hjælpen når frem, falder chancen for overlevelse med 10 procent. Som hjerteløber kan du gøre en afgørende forskel ved at begynde hjertelungeredning og tage hjertestarteren i brug, før ambulancen ankommer.

TrygFonden Hjerteløber organiserer frivillige, som melder sig til at yde hjertelungeredning og bringe hjertestartere ud, når der er hjertestop i nærheden. Hjerteløberprojektet er en ordning, der skal give flere chancen for at overleve hjertestop uden for hospital i Danmark. I dag får ca. 5.400 danskere hjertestop uden for hospital hvert år. 16 procent af dem overlever.

Hent appen og tilmeld dig som hjerteløber

TrygFonden Hjerteløber dækker hele Danmark. Tilmeld dig ved at downloade appen til din smartphone og oprette dig som hjerteløber. Husk at du skal være 18 år gammel.

Download Hjerteløber-app til iPhone

Download Hjerteløber-app til Android

 150 set i alt,  1 set i dag