Hvad er OF

Omegnens Fritidshaveforening

OF er stiftet 25.februar 1966 på Birkerød Kro. I protest mod de høje grundpriser dannede 21 mennesker en andelsforening, hvis formål skulle være at købe eller leje jord, som derefter skulle overdrages kommende medlemmer. Dette er en grundlæggende ide i OF og er nedfældet som OF’s formålsparagraf i vedtægterne § 2. Hver af de 21 stiftere tegnede sig for en andel på kr. 250,00. Det var startkapitalen. 

Første område var Frølunde, der i 1966 blev købt af en gårdejer. Efter annoncering meldte der sig mange interesserede. Samme år, altså 1966, lejede foreningen Lynæs, i første omgang for 10 år, og derefter for 1 år ad gangen. I 1968/69 udkom foreningens første medlemsblad. Allerede i 1969 købte foreningen 10 tdr. land ved Vesterlyng i Nordvestsjælland og i 1970 blev Møllehøj i Hedehusene købt. I 1972 købte foreningen jord fra 5 gårde i Harrestrup i Ballerup kommune. I 1975 køber OF Kvistgård og i 1978 blev Torup købt af Lejerbo. I 1986 købte OF arealet i Ågerup; det første område med færdig kloakering og telefon ført frem til hver parcel. I 1992 fik OF heldigvis endelig “lov” til at købe Lynæs, hvor der er 74 parceller. 
Foreningen har i dag 1665 medlemmer og 8 forskellige områder på Sjælland. Alle med deres egenart/fordele og elsket af sine beboere. OF køber jord og overdrager den derved erhvervede jord til medlemmernes brug uden fortjeneste.

Medlemmerne betaler et depositum ved overdragelsen af en parcel. Medlemmerne betaler dels et ens kontingent til hovedforeningen og dels et lokalkontingent, der er forskelligt i det enkelte område.

Læs mere på foreningens hjemmeside

Loading