Vedtægter for Petanqueklubben

“De Skøre Kugler”
Stiftet 11. august 2001

§ 1. Klubbens navn.
”De Skøre Kugler”.

§ 2. Klubbens formål.
Hyggeligt samvær.

§ 3. Medlemskab.
Banen kan benyttes af alle medlemmer af OF Frølunde lokal afdeling.
Alle medlemmer af OF Frølunde lokal afdeling samt familiemedlemmer der er knyttet til et medlem af OF Frølunde, kan optages som medlemmer af klubben.
Medlemmerne forpligter sig til at vedligeholde banen.

For ikke medlemmer af OF, kan der udstedes et ”Gæstekort” som udleveres af bestyrelsen. De har ikke stemmeret, men møde og taleret. Kontingent betaling: samme regler som for medlemmer.

I forbindelse med deltagelse i årets turneringer (Vin turneringer, Herbert Cup/afslutning)  skal man være medlem af klubben og kontingent, skal være indbetalt.

Kontingentets størrelse, følger den til en hver tid fastsatte kontingent. P.t.  100.- pr år pr. medlem.

Begravelse: Hvis klubben mister et medlem pga. dødsfald, betaler klubben 10,- kr. pr medlem, halvdelen går til båre, resten går til de efterladte. (vedtaget på generalforsamling 2015)

§ 4. Generalforsamling.
Ved sæsonstart indkalder bestyrelsen medlemmerne til generalforsamling med følgende dagsorden.

 1. Formandens beretning
 2. Godkendelse af årsberetning
 3. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer
 4. Forslag til vedligeholdelse a banen
 5. Forslag til Turneringer
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg:
  a) Formand
  b) Næstformand
  c) Kasserer
  d) Sekretær
  e) Bestyrelsesmedlem
  f) Suppleant
  g) Bilagskontrollant
  (Alle valg er gældende for 1 år.)
 8. Eventuelt.

Loading