11B. Nyhedsbrev (august 2022) fra SK Forsyning vedr. kloakeringsprojektet for Frølunde Fed

Klik på billedet ovenfor for at se Nyhedsbrev 11B.

Vi har modtaget to nyhedsbreve fra SK Forsyning, der hedder nr. 11.
Derfor har vi kaldt den sidste for 11B.

Se tidligere nyhedsbreve fra SK Forsyning vedr. kloakeringsprojektet for Frølunde Fed:

  • 8. og 9. Nyhedsbrev vedrører kun etape 1/2 (de private matrikler)

Alle nyhedsbrevene fra SK Forsyning vedr. kloakeringsprojektet for Frølunde Fed kan også ses som fast under menupunkt til FRØLUNDE FED-Nyhedsbreve fra SK Forsyning