Kategori: Bestyrelsen

Bestyrelsen, Opslagstavlen
SK Forsyning: Frølunde Fed – nyhedsbrev august 2022

11B. Nyhedsbrev (august 2022) fra SK Forsyning vedr. kloakeringsprojektet for Frølunde Fed

Klik på billedet ovenfor for at se Nyhedsbrev 11B.

Vi har modtaget to nyhedsbreve fra SK Forsyning, der hedder nr. 11.
Derfor har vi kaldt den sidste for 11B.

Se tidligere nyhedsbreve fra SK Forsyning vedr. kloakeringsprojektet for Frølunde Fed:

  • 8. og 9. Nyhedsbrev vedrører kun etape 1/2 (de private matrikler)

Alle nyhedsbrevene fra SK Forsyning vedr. kloakeringsprojektet for Frølunde Fed kan også ses som fast under menupunkt til FRØLUNDE FED-Nyhedsbreve fra SK Forsyning

Bestyrelsen, Opslagstavlen
Reklame for Sommerfesten

Det meste af dette kan ses i lokalbladet for juni.
Her er noget at glæde sig til 🙂
Se meget gerne efterlysning af hjælpere.
Klik eventuelt på billederne for at se dem i større format.

Sommerfest 2022 om dagen
Sommerfest 2022 om dagen
Sommerfest 2022 om aftenen
Banko i teltet
Banko i teltet
Loppeboder til sommerfestdag
Loppeboder til sommerfestdag
Efterlysning, hjælpere til sommerfest
Efterlysning, hjælpere til sommerfest

Nedenstående tilmelding udsendes til medlemmerne på mail og vedlægges i lokalbladet for juni.

Tilmelding til sommerfest
Tilmelding til sommerfest

Aktivitetshuset, Bestyrelsen, Opslagstavlen
Efterlysning!

Festudvalget efterlyser hjælpere til sommerfest.

Hjælpen kan være:

Torsdag: Opsætning af borde og stole til Bankospil torsdag

Fredag: Borddækning til festen lørdag aften
Lørdag: Klargøring af morgenbord

Søndag: Oprydning efter festen.

Så har du et par timer, 1 dag eller 2, så vil vi meget gerne høre fra dig

Så giv endelig besked til Bente tlf. 50580019 Heidi tlf. 224380378 eller Else tlf. 23929243

Eller mail til heidi.of.frolunde@gmail eller of.frolunde@gmail.com

Hilsen Festudvalget