I forbindelse med uddeling af lokalbladet for juli 2021 vil vi tjekke om der er nogle, der ikke overholder de afstandskrav som vist på skitsen. De vil få en henstilling om at bringe forholdet i orden inden 14 dage.

Du skal beskære eller klippe din beplantning og hæk, så den holdes indenfor parcellen.

Træer og buske må gerne rage ind på vejarealet, blot grenene er så højt oppe, at alle kan passere uden gener.

Træer og buske skal være beskåret, så der altid er en frihøjde over rabatten på 2.80 meter og en frihøjde over kørebanen på 5 meter.

Husk at grene hænger længere ned i fugtigt vejr.

Se vejledning fra Slagelse Kommune under “Grundejerens pligter”: Beskæring af beplantning

Se også linket til BOLIUS: Beskæring af træer og buske

Loading